waler 發表於 2011-11-25 18:41:31

即日起成為德國海德瑙輪胎特約經銷店!(尺寸增加)

報告大家一項在台灣新的輪胎品牌..德國海德瑙輪胎..先前應該有不少車友聽過這條輪胎..
但是因為曝光度極低..加上沒有總代理商的推廣...所以鮮為人知...但是即日起海德瑙輪胎
在台灣已經有總代理商了...而且本館也授權即日起成為德國海德瑙輪胎特約經銷店!
請認明貼在輪胎上的綠色字樣的海德瑙標籤貼紙..才是正總代理商引進輪胎.!

全系列本館全數到貨!!光頭胎也有現貨!!
目前只要是車上貼有小老婆俱樂部貼紙的車友.或是本館會員憑會員卡結帳時.即可享有新胎嘗鮮價!!

目前總代理商引進現貨的輪胎尺寸如下!!全系列本館都有在庫..歡迎來店賞胎..!K50(道路版)運動胎       
        300-10 T/L 58J K50

K54(道路版)運動胎       
        90/90-12 T/L 54J K54

K58(性能版)全天候晴雨胎       
        300-10 T/L 58J K58
        90/90-10 T/L 50J K58
        350-10 T/L 59J K58
        100/90-10 T/L 61J K58
        100/80-10 T/L 58M K58
        110/80-10 T/L 63M K58
        110/90-10 T/L 66J K58
        110/70-12 T/L 56J K58
K58 mod(水鑽)全天候晴雨胎       
        120/70-12 T/L 58S K58  mod
        130/70-12 T/L 62P K58  mod
        120/80-12 T/L 65M K58 mod

K59(道路版)運動胎       
        120/90-10 T/L 66M K59
        130/90-10 T/L 61J K59

K61(旗艦版)運動胎       
        90/90-10 T/L 50J K61
        350-10 T/L 59J K61
        100/80-10 T/L 58M K61
        100/90-10 T/L 61M K61
        110/80-10 T/L 63M K61
        120/70-10 T/L 54M K61
        130/70-10 T/L 62M K61
        110/70-11 T/L 45M K61
        110/70-12 T/L 56J K61
        120/70-12 T/L 58S K61
        130/70-12 T/L 62P K61
        110/90-12 T/L 64M K61
        120/80-12 T/L 65M K61
        130/80-12 T/L 69M K61
        120/70-13 T/L 53P K61
        130/60-13 T/L 60P K61
        ※120/70-12 T/L 58S K61 RSW
        ※130/70-12 T/L 62P K61 RSW
K61 REAR(旗艦版)運動胎       
        140/70-12 T/L 65P K61  REAR
        140/60-12 T/L 62M K61 REAR
        140/60-13 T/L 63P K61 REAR

K62(星鑽)全天候晴雨胎       
        120/70-10  T/L 54M K62
        130/70-10  T/L 62M K62
        130/80-12  T/L 69M K62
        120/70-13 T/L 53P K62
        130/70-13 T/L 63Q K62
        130/60-13 T/L 60P K62
        140/60-13 T/L 63P K62 rear
        ※130/60-13 T/L 60P K62 RSC

K63(銳龍)高性能運動胎       
        110/80-14 T/L 59J K63
        120/70-14 T/L 55S K63
        90/90-17 M/CTL 49S K63
        100/80-17 M/CTL 52H K63
        110/80-17 M/CTL 57H K63
        110/70-17 M/CTL 54H K63
K64(刺龍)高性能運動胎       
        110/90-13 T/L 56Q K64
        130/70-13 T/L 63Q K64  REAR
        140/70-14 T/L 68S K64  REAR
        150/70-14 T/L 66S K64  REAR
        140/60-14 T/L 64S K64  REAR
        130/80-16 T/L 64P K64  REAR
        130/70-17 M/CTL 62H K64
K65 REAR(火龍)高性能運動胎       
        120/90-16 T/L 63H K65 REAR

K66(晶鑽)全天候晴雨胎       
        150/70-13 T/L 64S K66
        120/80-14 T/L 58S K66
        150/70-14 T/L 66S K66
        120/70-15 T/L 56S K66
        ※100/80-17 T/L 52H K66(CUP)
        ※110/70-17 T/L 54H K66(CUP)
K66 LT(旗艦版)全天候晴雨胎       
        120/70-12 T/L 58S K66 LT
        130/70-12 T/L 62P K66 LT
       
K68(神龍)高性能運動胎       
        110/70-17 M/CTL 54H K68
       
K72(金龍)高性能運動胎       
        130/60-13 T/L 60P K72
        120/80-14 T/L 58S K72
        120/80-16 T/L 60S K72
               
K44(高性能)運動胎       
        90/90-18 M/CTL 51S K44
        ※90/90-18 M/CTL 51H  RSW
               
K45(高性能)運動胎       
        275-18 M/CTL 42S K45
        ※275-18 M/CTL 42S  RSW
       
SLICK(RRS賽車版)光頭胎       
        ※350-10 T/L N.H.S Slick
        ※100/90-12 T/L N.H.S Slick
        ※120/70-12 T/L N.H.S Slick
        ※130/60-13 T/L N.H.S Slick

[ 本文章最後由 waler 於 2011-12-1 11:42 編輯 ]

h54889 發表於 2011-11-25 22:44:30

想嘗鮮了
剛好差不多要換前輪了
下次要換前輪再過去看看XD

dryadl50036 發表於 2011-11-28 20:20:05

光頭胎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Asakim 發表於 2011-11-28 21:47:08

價位是否含裝?

如果是, 那價位還滿吸引人的~ 100.gif

willllly2 發表於 2011-11-28 21:58:10

我的前輪...6029還有肉
但過彎有時候會感覺往外飄的感覺 em14.gif
快1萬5了差不多要為了我的安全升級了
em25.gif

waler 發表於 2011-11-30 12:22:38

回覆 4# Asakim 的文章

目前新胎上市..上面價格是含裝.氮氣跟平衡

高達八成 發表於 2011-11-30 16:58:24

沒檔車胎QQ

請問一下...象牌台灣有進嗎?

waler 發表於 2011-11-30 21:30:37

回覆 7# 高達八成 的文章

不好意思..作業疏失..我已經把其它的尺寸完全補齊摟..再麻煩您看看..!謝謝!~

heavyman888 發表於 2011-11-30 22:18:22

哇! 海德瑙  久聞大名  還沒見過本尊!  真讓人興奮e7e88a57.gif

不過我的象腳時候還沒到  到時在麻煩阿亮您推薦囉^^

p.s:請問象牌輪胎還會進嗎?  謝謝em56.gif

翰a 發表於 2011-12-1 09:28:01

110/70/12 又多了幾條可以選耶~只是不知道GP改RPM框的 塞不塞的下

waler 發表於 2011-12-1 11:38:14

原文章由 翰a 於 2011-12-1 09:28 發表 http://forum.jorsindo.com/images/common/back.gif
110/70/12 又多了幾條可以選耶~只是不知道GP改RPM框的 塞不塞的下

您好..應該可以...因為海德瑙的K61胎形110/70-12裝在RPM3.0寬的框上面可能會比較扁一點..應該ok!.

waler 發表於 2011-12-1 11:40:07

原文章由 heavyman888 於 2011-11-30 22:18 發表 http://forum.jorsindo.com/images/common/back.gif
哇! 海德瑙  久聞大名  還沒見過本尊!  真讓人興奮e7e88a57.gif

不過我的象腳時候還沒到  到時在麻煩阿亮您推薦囉^^

p.s:請問象牌輪胎還會進嗎?  謝謝em56.gif


象牌的部份我們一定會引進..而且是全系列..不過目前代理商更換成光陽..就等船到吧..

willllly2 發表於 2011-12-1 12:11:39

回覆 12# waler 的文章

光陽代理象牌..
原本是哪一家代理的阿
好奇
em37.gif

冰少 發表於 2011-12-1 12:46:06

我我我...上周才去把翻胎的B02換掉 em05.gif

嗚嗚嗚~~~Wa~~~ler~~~~166.gif

takuya 發表於 2011-12-3 10:46:34

原文章由 willllly2 於 2011-12-1 12:11 發表 http://forum.jorsindo.com/images/common/back.gif
光陽代理象牌..
原本是哪一家代理的阿
好奇
em37.gif

一開始是榮秋~後來換志仁~現在是光陽
頁: [1] 2 3
檢視完整版本: 即日起成為德國海德瑙輪胎特約經銷店!(尺寸增加)